Historia

  Początków istnienia firmy STALINWEST należy doszukiwać się już w roku 1969. Firma początkowo funkcjonowała, jako zakład produkcji i montażu konstrukcji stalowych utworzony na potrzeby Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.  Po latach przemian Minister Przekształceń Własnościowych dokonał komercjalizacji Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego i przekształcił je w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa (1992r). W rezultacie zaowocowało to wydzieleniem z KPB w Krośnie S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością KPB-Ślusarnia (1 sierpienia 2000r) . W takiej formie spółka funkcjonowała do końca 2015 roku kiedy to w wyniku zmiany właścicielskiej 100% udziałów Spółki nabyła firma ZPRE „Jedlicze” Spółka z o.o. W wyniku zmian Spółka KPB-Ślusarnia  zmieniła nazwę na  STALINWEST Sp. z o.o.

  Dnia 9 maja 2018r. nastąpiło nastąpiło połączenie spółki Stalinwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, przy ul. Pużaka 24 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000141460, NIP: 6842232004, REGON: 370509263 oraz spółki ZPRE ,,Jedlicze” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedliczu, przy ul. Kurkowskiego 86 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080599, NIP: 6842205591, REGON: 00020882, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Stalinwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę ZPRE ,,Jedlicze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zakończenie kontraktu - Budowa otwartych wiat magazynowych dla Panmar w Szczepańcowej.