Nasza firma w okresie od lipca 2018r. do kwietnia 2019r. pełniła funkcję Generalnego Wykonawcy. Naszym zadaniem było koordynowanie prac w zakresie:

 

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie konstrukcji stalowych oraz żelbetowych

- wykonanie fundamentów oraz podwalin.

- wykonanie żelbetowego kanału technologicznego w hali o wymiarach 23 m x 8 m x 2 m.

- dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej – dwunawowa konstrukcja skręcana z profili zimnogiętych.

- dostawa oraz montaż obudowy w systemie blacha – wełna – blacha.

- wykonanie dachu hali w systemie blacha – wełna – folia – membrana - 2236,50 m²

- dostawa oraz montaż świetlików dachowych, wraz z klapami wiatrowo – deszczowymi – 309 m2

- wykonanie podbudowy po posadzkę - 2236,50 m².

- dostawa i montaż rynien i rur spustowych wraz z podciśnieniowym systemem odprowadzania wody.

- wykonanie posadzki przemysłowej zbrojonej włóknami rozproszonymi - 2236,50 m².

- wykonanie ściany oddzielenia pożarowego – wym. 15 m x 10 m.

- wykonanie łącznika pomiędzy halami– konstrukcja stalowa, wys. 7 m długość 12 m .  

- wykonanie estakady stalowej – wys. 7m.

- dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej wraz z obudową kantorka wewnątrz hali – pow. 51,85 m2

- remont istniejącego budynku w celu spełnienia wymagań z zakresu p.poż.

- dostawa oraz montaż bram oraz systemu p.poż.

- podjazdy oraz odbój z kostki – pow. 549,00 m²