W sierpniu 2020r. podpisaliśmy umowę na realizacje konstrukcji stalowych w obrębie kanałów spalin na Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

 

Realizacja ta obejmuje m.in.

- dostawę i montaż kanałów spalin części szczytowej i podstawowej

- dostawę i montaż podpór i estakad

- dostawę i montaż podestów obsługowych