Firma Stalinwest w okresie od czerwca 2017 r. do kwietnia 2018 r. była podwykonawcą zadania "Budowa nowatorskiej bazy surowcowej z autorskimi rozwiązaniami technologicznymi"

W wyniku prac powstało 11 wiat przeznaczonych na składowanie i magazynowanie materiałów o łącznej powierzchni zabudowy równej

5 741,22 m2

 

Zakres robót wykonywanych przez firmę Stalinwest Sp. z o.o. dla projektu to (dostawa i montaż):

- dostawa i montaż - konstrukcja stalowa wiat – 308 800kg

- dostawa i montaż dachu płytami warstwowymi gr. 5cm  – 6510m2

- dostawa i montaż rynien i rur spustowych – 848mb

- budowa budynku pompowni