Nasza firma w okresie od lipca 2018r. do kwietnia 2019r. pełniła funkcję Generalnego Wykonawcy. Naszym zadaniem było koordynowanie prac w zakresie:

 

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie konstrukcji stalowych oraz żelbetowych

- wykonanie fundamentów oraz podwalin.

- wykonanie żelbetowego kanału technologicznego w hali o wymiarach 23 m x 8 m x 2 m.

- dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej – dwunawowa konstrukcja skręcana z profili zimnogiętych.

- dostawa oraz montaż obudowy w systemie blacha – wełna – blacha.

- wykonanie dachu hali w systemie blacha – wełna – folia – membrana - 2236,50 m²

- dostawa oraz montaż świetlików dachowych, wraz z klapami wiatrowo – deszczowymi – 309 m2

- wykonanie podbudowy po posadzkę - 2236,50 m².

- dostawa i montaż rynien i rur spustowych wraz z podciśnieniowym systemem odprowadzania wody.

- wykonanie posadzki przemysłowej zbrojonej włóknami rozproszonymi - 2236,50 m².

- wykonanie ściany oddzielenia pożarowego – wym. 15 m x 10 m.

- wykonanie łącznika pomiędzy halami– konstrukcja stalowa, wys. 7 m długość 12 m .  

- wykonanie estakady stalowej – wys. 7m.

- dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej wraz z obudową kantorka wewnątrz hali – pow. 51,85 m2

- remont istniejącego budynku w celu spełnienia wymagań z zakresu p.poż.

- dostawa oraz montaż bram oraz systemu p.poż.

- podjazdy oraz odbój z kostki – pow. 549,00 m²

 

 

W okresie od września do grudnia 2019, Nasza firma zajmowała się dostawą i montażem konstrukcji na wieżę widokową w m. Różanka, gminie Wiśniowa.

 

W zakres naszych prac wchodziło:

 

1.Wykonanie wykopów pod fundamenty.

2.Wykonanie wykopów pod instalacje odgromową zgodnie z dokumentacją projektową.  

3.Wykonanie stóp fundamentowych pod wieżę oraz konstrukcję schodów wraz ze słupkami, do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowej.

4.Montaż kotew fundamentowych w trakcie wykonywania fundamentów.

5.Wykonanie hydroizolacji fundamentów.

6.Zasypanie gruntu wokół fundamentów.

7.Wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowej wieży: słupy główne, konstrukcje podestów, konstrukcje poręczy oraz schodów, konstrukcja dachu.

8.Montaż podestów drewnianych oraz schodów.

9.Montaż poręczy z kantówek.

10.Montaż wypełnienia balustrad stalowych deskami drewnianymi.

11.Montaż pokrycia dachu – pełne deskowanie – folia – blachodachówka.

12.Montaż instalacji odgromowej zgodnie z dokumentacją projektową.